• Konkurs Niemieckojęzycznej Piosenki Zimowej

  Dnia 29.01.2014 w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku odbył się

  Konkurs Niemieckojęzycznej Piosenki Zimowej.

  Naszą szkołę reprezentowała Małgosia Lenart z klasy 3b.

  Zdobyła wyróżnienie.

           Gratulujemy !!!

 • V Trójkowy Bal Karnawałowy

   

   

   

   

 • XI DOLNOŚLĄSKIE MECZE MATEMATYCZNE

          Nasza drużyna w tegorocznej edycji meczy matematycznych zakwalifikowała się do półfinałów. Wygraliśmy wszystkie trzy mecze rundy eliminacyjnej. Gratulujemy wyników i trzymamy kciuki za kolejne trzy mecze w półfinale.  Opiekunowie Anna Otfinowska i Dariusz Bocian

 • XI DOLNOŚLĄSKI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS zDOLNY ŚLĄZACZEK – SUKCES TRÓJKI

         W tym roku  nasza Szkoła odniosła ogromny sukces. Jakub Franczak i Kornel Krawiec uczniowie klas szóstych  już są  finalistami  XI Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego zDolny Ślązaczek. A to jeszcze nie koniec ich zmagań. Kuba i Kornel jako jedyni reprezentanci powiatu  trzebnickiego  zakwalifikowali się  do drugiej części finału, który odbędzie się 7 i 8 lutego we Wrocławiu.
   

         Konkurs Interdyscyplinarny Zdolny Ślązaczek ma już dziesięcioletnią tradycję. Rokrocznie bierze w nim udział kilka tysięcy uczniów z Dolnego Śląska. Zmagania konkursowe przebiegają w kilku etapach: szkolnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Finał konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnicy zmagań konkursowych muszą wykazać się wszechstronną wiedzą, gdyż zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu przedmiotów humanistycznych jak i
  matematyczno-przyrodniczych. Sprawdzają także wiedzę ogólną ucznia.

 • MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM

    W dniu 21.01.2014r. w naszej szkole rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym. W zawodach wystartowało po 4 drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców. Klasyfikacja końcowa drużyn:

  Dziewczęta

  1. SP Masłów            
  2. SP2 Trzebnica        
  3. SP3 Trzebnica                  
  4. SP Kuźniczysko           

   

  Chłopcy

  1. SP. Masłów

  2. SP3 Trzebnica

  3. SP2 Trzebnica

  4. SP Kuźniczysko 

   

  Skład naszej drużyny:

  Anna Bochenek, Kunkel  Leoni, Weronika Bogucka, Natan Kowalski, Igor Cendrowski, Eryk Śródka.

  Opiekunami zespołów byli – Andrzej Durbajło i Grzegorz Ruła.

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

   UWAGA !!!

  ZEBRANIE RADY RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ:

  23 stycznia  2014r.

  (czwartek)

  GODZ. 18.00

 • „SUDOKU”

     14 stycznia 2014 roku odbyły się eliminacje do Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU.

  Do finału konkursu zakwalifikowali się:

  1. Kornel Krawiec    29 punktów
  2. Jakub Franczak     29 punktów
  3. Bartłomiej Tokarski        19 punktów.

   

  Gratulujemy i życzymy powodzenia 9 lutego podczas rozgrywek finałowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

   

 • 8 WSPANIAŁYCH

  Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu informuje, iż 24 stycznia odbędzie się szkolny etap konkursu  „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału w nim wszystkich , którzy działają na rzecz innych ludzi, a pomaganie to ich pasja. Zgłoszenia przyjmuje w bibliotece p. A. Herner do 24 stycznia..

  Uczestnik konkursu musi przygotować opis swoich działań społecznych i zaprezentować go komisji. (Przygotowane wystąpienie może zostać przez ucznia przeczytane)  Poniżej przedstawiamy regulamin Konkursu Gminnego.            

              Aneta  Herner

   

  Ośmiu Wspaniałych

   

  Regulamin Konkursu

  I . CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży, która

  działając na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły bądź środowiska lokalnego buduje lepszy, bardziej humanitarny świat: Świat na Tak”, oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA

  * W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku:

  10 – 13 lat – szkoła podstawowa

  14 – 19 lat – szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna

  * Forma zgłoszeń: indywidualnie lub szkoła, organizacja, instytucja; szkoła, organizacja lub instytucja może zgłosić maksymalnie 6 osób

  * Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie przewidzianym w kalendarzu prac wypełnionej karty uczestnictwa oraz oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do organizatora – ZAPO w Trzebnicy pl. J. Piłsudskiego 1 , Urząd Miejski pok.79 ( karta dostępna na www.swiatnatak.pl)

  Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci i wyróżnieni poprzednich edycji

  konkursu w tej samej kategorii wiekowej.

  III. POSTAWY ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE

  · Konsekwentna pomoc potrzebującym;

  · Podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska;

  · Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych;

  · Podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości;

  · Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży;

   

  IV. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

  1. Działania :

  Komisja przydziela od 1 do 6 punktów w ramach każdego z poniższych kryteriów

  * Konsekwencja w realizacji podjętych prac (zwrócić uwagę na to, od jak dawna dziecko podejmuje określone działania, premiować działania długofalowe)

  * Ilość podjętych działań (wziąć pod uwagę zasięg oddziaływania, np. dom, szkoła, miejscowość, gmina, kraj)

  *Zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,

  * Pozytywny efekt społeczny (co to działanie dało? Komu?)

  * Wzorowotwórczy charakter działań,

  * Wytrwałość w pokonywaniu trudności,

  * Motywy działań.

  2. Nienaganna postawa charakteryzująca się odpowiedzialnym i pozytywnym stosunkiem do

  ludzi i życia. - oceniana tylko na etapie szkolnym!!!

   

  Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny

  kandydata.

   

  V. PRZEBIEG KONKURSU

  1. I etap XI Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych ”

  -promocja Konkursu w szkołach i mediach; wewnątrzszkolne sondaże postaw i społecznej działalności młodzieży;

  - przeprowadzenie szkolnej edycji Konkursu

  -zgłoszenie kandydatów do udziału w miejsko-gminnej edycji Konkursu (Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy).

  - Obrady Kapituły (aula Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy)

  Prezentacja kandydatów:

  Każdy kandydat wchodzi ze swoją teczką, czyta sprawozdanie. Kapituła przegląda teczkę kandydata i ocenia jego działania. Prezentacje kandydatów powinny mieć ujednoliconą formę - rezygnujemy z prezentacji multimedialnych.

  Zawartość teczki:

  - sprawozdanie z działalności,

  - zaświadczenia,

  - dyplomy/podziękowania za pracę społeczną,

  -opinia wychowawcy (zachowanie ucznia, postawa w stosunku do rówieśników, nauczycieli, pracowników obsługi, rzetelność, systematyczność itp.) - maksymalnie 1 str. A4.

  *dyplomy z konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych nie będą uwzględniane, teczka nie powinna także zawierać fotografii

   

  - miejsko-gminna edycja Konkursu ( sala Trzebnickiego Centrum Kultury I Sportu).

  2. II etap – na szczeblu ogólnopolskim

  · Ze względu na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu kryteriów

  Kapituła, zarówno podczas eliminacji lokalnych, jak i ogólnopolskich zastrzega sobie prawo

  przeprowadzenia indywidualnych rozmów z uczestnikami.

   

 • Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej

   

  Już po raz siódmy Szkoła Podstawowa w Korzęńsku była organizatorem Powiatowego Turnieju Wiedzy Olimpijskiej. Pomysłodawcą tej imprezy jest p. Marcin Stochaj. W tym roku na turnieju wystąpiła rekordowa liczba uczestników, bo aż 21! Tematyka turnieju dotyczyła występu: „Polskich olimpijczyków w Lekkoatletyce na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1924 – 2012”. Do Korzeńska przyjechało 11 drużyn dwuosobowych reprezentujących 9 szkół podstawowych: SP Powidzko, SP Żmigród (2 drużyny) i SP Korzeńsko z gminy Żmigród, SP nr 3 Oborniki Śl., SP Uraz z gminy Oborniki Śląskie, SP nr 3 Trzebnica, SP nr 2 Trzebnica i SP Kuźniczysko z gminy Trzebnica oraz SP Zawonia (z gminy Zawonia).

           Naszą szkołę reprezentowali najlepsi zawodnicy z eliminacji szkolnych: Jan Wolski oraz Wiktor Nartowski z klasy Va wraz z opiekunem nauczycielem w-f Panem Pawłem Wolskim. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. Łącznie można było uzyskać 35 punktów (sumowano punkty dwóch uczestników z danej szkoły).

            Turniej był niezwykle zacięty! Poziom wiedzy zaprezentowany przez uczestników był zdecydowanie najwyższy w historii. Warto dodać, że miejsce pierwsze i piąte dzieliło raptem 5 punktów!!! O miejscu drugim musiała nawet zadecydować dogrywka.  Ostatecznie najlepszą wiedzą olimpijską wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, którzy zajęli I miejsce! Drugie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy a na trzecim stopniu podium zameldowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.. Najlepszym zawodnikiem został Patryk Kubis , ze Żmigrodu który zdobył komplet 35 pkt.

            Trzy najlepsze drużyny otrzymały z rąk dyrektora SP Korzeńsko puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Najlepszy zawodnik otrzymała pamiątkowy puchar. Fundatorem wszystkich nagród był Uczniowski Klub Sportowy Młode Orły Korzeńsko.

  KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU

  1. SP Żmigród - 66 punktów
  2. SP nr 3 Trzebnica - 64 punkty (+20 w dogrywce)
  3. SP nr 3 Oborniki Śląskie - 64 punkty (+17 w dogrywce)
  4. SP Korzeńsko - 62 punkty
  5. SP Powidzko - 61 punktów
  6. SP Kuźniczysko - 56 punktów
  7. SP Uraz - 51 punktów
  8. SP nr 2 Trzebnica - 28 punktów
  9. SP Zawonia - 20 punktów (wystąpił tylko 1 uczestnik)
 • Szkolny Turniej Wiedzy Olimpijskiej

   

           W dniu 3 stycznia 2010 po raz pierwszy odbył się Szkolny Turnieju Wiedzy Olimpijskiej, który był eliminacją do konkursu powiatowego w Korzeńsku. Organizatorem tej imprezy jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Wolski. W tym roku w turnieju wystąpiło 4 uczestników. Tematyka turnieju dotyczyła występu: „Polskich olimpijczyków w Lekkoatletyce na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1924 – 2012”.

  KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU

  1. Jan Wolski V a
  2. Wiktor Natowski V a
  3. Julia Chabza VI c oraz Weronika Hercuń V a

 •       

     Dnia 30.12.2013r. w Trzebnicy odbył się 29 Bieg Sylwestrowy dla uczniów szkół podstawowych i szkół  gimnazjalnych. W biegach wystartowało ponad 400 zawodników z całej Polski. Przy pięknej pogodzie uczniowie rywalizowali na dystansie 1km, po ulicach naszego miasta. W klasyfikacji zespołowej kolejność szkół była następująca:


  1. SP3 Trzebnica
  2. SP Żmigród
  3. SP2 Trzebnica

  Indiwidualnie, najlepsze miejsca z naszej szkoły zajęli następujący uczniowie:

  1m. Paulina Żołnierowska -5a w kategorii 5-tych klas dziewcząt.
  2m. Aleksandra Sadło -4a w kategorii 4-tych klas dziewcząt.
  3m. Jakub Gadaszewski -4a w kategorii 4-tych klas chłopców.

                                                                                                                     oprac. G. Ruła

 •              Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły Podstawowej nr 3 najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Was osób. A w nadchodzącym Nowym Roku niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze marzenia.

                   Magicznych Świąt Bożego Narodzenia

                                                  życzy dyrektor Jadwiga Kalinowska

 • Betelejemskie Światło Pokoju

    

     Jak co roku harcerze i wolontariusze z naszej szkoły ulicami miasta przenieśli Betelejemskie Światło Pokoju  i przekazali:  p. Burmistrzowi, p. Staroście, p. dyr. J. Kalinowskiej oraz siostrom Boromeuszkom.

 • „Wieża Babel”

  18.12.2013 roku odbył się etap szkolny konkursu lingwistycznego „Wieża Babel”. Wzięło w nim udział 22 uczniów.

  Do 9 lutego czekamy na ogłoszenie kwalifikacji do finału. Chcemy jednak dziś wyróżnić 5  uczniów, którzy napisali w szkole najlepiej. Są to :

   

  1. Kornel Krawiec     62 punkty ( na 70 możliwych)
  2. Justyna Krzemień  58 punktów
  3. Jakub Franczak     58 punktów
  4. Gerti Bouwman     55 punktów
  5. Julia Chabza         54 punkty.

   

 • POWIATOWY KONKURS MULTIPOLAK

          

    Uczeń klasy 4c Mateusz Borecki  dnia 18.XII.2013r. odebrał  nagrodę za III m. w Powiatowym Konkursie informatyczno- polonistycznym MultiPolak. Mateusz przygotował prezentację ,,Mój ulubiony wiersz Juliana Tuwima – Lokomotywa”.

 • JASEŁKA "CUDOWNA NOC"

      Dnia 15 grudnia 2013r. o godz. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 3 wystawiała jasełka pt. „Cudowna Noc”. Wystąpili: Maryja- Gosia Lenart, Józef- Karol Kocik, Pastuszkowie: Julian Płachta, Maciej Krawiec, Adam Adach, Jakub Lorek, Mateusz Łuszczyński; Królowie: Szymon Hupa, Norbert Katura, Szymon Mamzer; Gospodarze: Marta Motyka, Jakub Wróbel, Michał Wojciechowski ; Aniołowie: Sara Kurnicka, Kamila Bajewska; Narratorzy: Julia Kowalska, Marta Motyka. Występ uświetnił chór pod kierunkiem pani Izabeli Trojanowskiej i wielu solistów: Lila Saternus, Amelia Lubicz- Miszewska. Nad całością czuwały panie Małgorzata Zagórna i Joanna Kuźma.  

   

 • ZEBRANIE RODZICÓW I PODSUMOWANIE PROJEKTU

  Informujemy,

  że zebranie Rodziców klas I-VI

  i podsumowanie projektu ogólnoszkolnego

  odbędzie się 18.12.2013 r. ( w środę )

  o godz. 16.30

 • WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !

            Trzebnica, 11 grudnia 2013 r.

   

  Szanowni Państwo,

   

           W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

           Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

           Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

           Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety w formie on-line w dn. 16 grudnia. Od godz. 19.30 do 20.30 należy wejść na stronę www.seo2.npseo.pl/online/30180

           Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa.

           Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

           Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

   

       Z wyrazami szacunku,

                      Jadwiga Kalinowska

  Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje od Rady Rodziców

  potrzebne do wypełniania ankiety,

  prosimy wejść na Frontera - sala dla rodziców.

   

   

   

 • RADA RODZICÓW

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami z posiedzeń Rady Rodziców.

            Agnieszka Twardowska

 • Kornel Krawiec został laureatem tegorocznej Komy.

         

       Tegoroczny Finał konkursu matematycznego „Koma” odbyła się 7 grudnia 2013 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział ponad 140 finalistów z dolnośląskich szkół. Z naszej szkoły  uczestniczyło 12 zawodników. Konkurs polegał na wysłuchaniu trudnego matematycznego wykładu, a następnie na rozwiązaniu zadań dotyczących przedstawionych zagadnień. Warto zaznaczyć, że uczniowie pierwszy raz spotkali się z zagadnieniami podanymi na wykładzie, a zadania były bardzo trudne.  Kornel Krawiec, uczeń klasy 6d zdobył 6 miejsce uzyskując 21 punktów.  Zabrakło niewiele do podium, bo dwóch punktów. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Pozostali finaliści z naszej szkoły również osiągnęli bardzo dobre wyniki. Na drugim miejscu wśród naszych uczniów był Jakub Franczak z klasy  6b, a na trzecim Patrycja Stawowa z klasy 5a.  Gratuluję wyników i dziękuję za matematyczną sobotę na  „uniwersyteckim poziomie”

          Anna Otfinowska.

   

Aktuelles

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
 • fax 071 312 08 74

Fotogallery